Page 46

ABK_JUBILEUMSBOK

– I dag kan man hitta de flesta felen på ett hus i just dessa loftgångshus. Där finns PCB, asbest och tryckimpregnerat trä som luktar riktigt illa. Kristianstadsbladet, 31 augusti 2001. Omvandlingsarbetet av Österängsområdet kom att bli en prototyp för företagets fortsatta miljösatsning. Man tvingades i detalj analysera byggtekniska problem och hitta lösningar som var bättre och mer hållbara.   Arbetet började på södra Österäng och kom igång 1995 tack vare ett beviljat statligt bidrag (LIP). Tanken med detta bidrag var att föra Sverige framåt mot en ekologiskt hållbar utveckling.   Ombyggnaden omfattade loftgångshus och delvis även punkthus. De praktiska erfarenheterna togs tillvara och bildade stommen i det som kom att bli ABK:s miljöpolicy – en samling detaljerade rekommendationer kring byggande och förvaltning som skulle säkerställa långsiktig hållbarhet. I dokumentet talas om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.   Efterhand som ombyggnaden fortskred började ABK omvärdera sina metoder. I inledningsskedet hade man varit mån om att använda ”ursprungliga” och ofta helt naturbaserade material. Så småningom vägdes även underhållskostnader in när man valde byggnadsmaterial. abk:s jubileumsbok 46 Till exempel kom ek i fönsterinfattningar att ersättas av aluminium eftersom det kräver mycket mindre underhåll. Österängsprojektet fick en tydlig miljöinriktning genom att fastigheterna försågs med solfångare, solceller och frånluftvärmepumpar.   Inför renoveringen evakuerades hyresgästerna, vilket ledde till många olägenheter. Med en slutnota för omdaningen som, utslagen på varje lägenhet, hamnade kring en miljon kronor blev dessutom en hyreshöjning oundviklig. Men många som återvände från sin evakueringslägenhet var nöjda. Vildana Alisehovic är en av hyresgästerna i området. Barnen Dzenet och Faris verkar också nöjda med sin gård. Hyran har gått upp med omkring 600 kronor i månaden. Men Vildana tycker det är värt det.   – Det de har gjort är vi nöjda med, säger hon och tittar sig omkring på de blåa träbeklädda husen där hon bor. Kristianstadsbladet, 19 juni 2001. Ombyggnaden fick mycket uppmärksamhet och rönte intresse långt utanför Kristianstad. De genomgripande förändringarna gav loftgångshusen ett helt nytt utseende jämfört med ursprunget och de förlorade därmed möjlig


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above