Page 45

ABK_JUBILEUMSBOK

Gammalt slarv blir nytänkande 45 abk:s jubileumsbok    Under 1980-talet hann pendeln åter svänga. Än en gång uppstod brist på bostäder. Situationen förvärrades av ett minskat bostadsbyggande och i början av 1990- talet upphörde byggandet nästan helt. Finans- och fastighetskrisen gjorde att ingen ville investera. Sveriges ekonomi försämrades kraftigt. De statliga bostadslånen avskaffades och räntebidragen minskade. Man ville effektivisera och införa marknadstänkande. Särbehandlingen av de allmännyttiga bostadsföretagen togs bort.   Tiden då man satsade på storskaliga ingrepp i stadsplanen, genom att bygga självförsörjande bostadsområden, var förbi. Miljonprogrammets rationella byggande fick nu bära skulden för de ”sjuka hus” som allt oftare upptäcktes. Det fördes en livlig debatt om hur de boendes hälsa påverkades av fukt, mögel, radon och utsläpp från byggmaterial.   Den framväxande miljömedvetenheten fick allt större inflytande. I bostadsbyggandet förändrades metoder, materialval och utformning. Även underhåll och förvaltning blev efter hand styrt av miljöhänsyn. Allmännyttans satsning på miljöfrågor var samtidigt en del i ambitionen att bli mer affärsmässig och konkurrenskraftig. Miljövänligt boende utvecklades till ett argument i marknadsföringen och kom att efterfrågas av allt fler hyresgäster. ABK KUNDE I BÖRJAN av 1990-talet konstatera att fastigheterna man byggt på Österäng uppvisade allvarliga brister – i synnerhet de loftgångsförsedda lamellhusen. När husen byggdes hade olämpliga och undermåliga byggnadstekniska lösningar använts och detta kom nu i dagen: taken läckte, betongen var av låg kvalitet och grundförhållandena i området orsakade fuktproblem. Lägenhetsutrustningen hade låg standard och tillgängligheten var dålig. Hyresgäster klagade över allergiska besvär från flytspackel och lim. De senast uppförda husen hade inte mer än drygt tio år på nacken och redan stod man inför valet att antingen riva eller bygga om. ABK valde att bygga om.   När det några år senare var dags att påbörja andra etappen i omdaningen intervjuades ABK:s byggnadschef Per-Ola Pershaf i lokalpressen:


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above