Page 56

ABK_JUBILEUMSBOK

För att komma tillrätta med problemen tog ABK initiativ till ett direkt samarbete med kommunstyrelsen. Resultatet blev en extra satsning på Gamlegården. Trygghetsvärdar projektanställdes av ABK och Kristianstads kommun. De hade som uppgift att skapa relationer och föra en dialog med ungdomarna på området.   Leif Persson, som 2002 tillträdde som VD för ABK, underströk ofta vikten av trygghet i boendet. Vi kan inte sitta med armarna i kors och titta på all skadegörelse. Vi kan inte ta över uppgiften från polis och sociala myndigheter – men vi kan ta initiativ, stötta och hjälpa till. Leif Persson. Personlig intervju 2008. TRYGGHETSARBETET HAR TAGIT sig många uttryck. Under 2006 anställde ABK tre boserviceassistenter som skulle jobba offensivt med störningar och trygghet. Samtidigt pågick ett preventivt trygghetsarbete där man frågade hyresgästerna om vad de ville ändra på och hur det skulle kunna ske.   Steg för steg breddade ABK sitt nätverk genom att ha en representant med i det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) liksom i kommunens klottergrupp (tillsammans abk:s jubileumsbok 56 med polis, Socialförvaltning, Räddningstjänst och Barn- och Utbildningsförvaltning). Man började också samarbeta med Integrationskontoret, omsorgsförvaltningen, Personligt Ombud, Kvinnojouren, några av invandrarföreningarna samt Vägledningscentrum (VLC).   Men behovet såg inte likadant ut överallt. Man får inte glömma att det finns stora skillnader mellan stadsdelarna i Kristianstad. För innerstadens förvaltningskontor handlade trygghetsarbetet till stor del om att förstärka fastigheternas skalskydd genom att installera porttelefoner och kodlås.   Byggandet har alltid varit företagets grundläggande sätt att ta socialt ansvar. I så motto har inte mycket förändrats sedan ABK:s barndom. Förvaltningen däremot, har under senare år präglats av växande bostadssocialt engagemang och därmed nya arbetsuppgifter. Många av dessa hade tidigare inte varit förknippade med ett bostadsföretag. Fler och fler ställde sig frågan: Var går egentligen gränsen för ABK:s ansvar?


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above