Page 55

ABK_JUBILEUMSBOK

55 abk:s jubileumsbok FÖRUTOM ATT PÅVERKA ett bostadsområde med hjälp av arrangemang och projekt, lade ABK kraft på att boendet skulle vara tryggt. Trygghet och säkerhet blev en allt viktigare fråga för hyresgästerna och därmed också för de allmännyttiga bostadsbolagen.   Förr fanns det kvarterspoliser som patrullerade bostadsområdena. Jan Borgström var en av de mer kända profilerna. Redan i början på 1980-talet arbetade han på Gamlegården och senare startade han nattvandrarna där de boende själva höll området under uppsikt. Tanken var att vuxna människor skulle vara synliga både dag och natt. Projektet togs senare över av Hyresgästföreningen i samarbete med ABK.   ABK försökte under flera år förmå polisen att återinrätta närpolistjänsterna, men utan framgång. Istället hyrde företaget in väktare. Under 2009 började poliser åter patrullera Gamlegården. Dock inga närpoliser. Anledningen var att problemen hade blivit fler: krossade fönster, uppbrutna bilar, personrån och gängbråk. Våldet kulminerade 2007 i ett mordförsök med handeldvapen.   Lokalpressen frågade människor på Gamlegården om deras syn på problemen. En ung man, Abdikarim Hassan, svarade att han känner sig trygg men att det i alla segregerade områden finns risk för problem med ungdomar eftersom många av dem står med benen i två olika kulturer: – Vi hör inte riktigt hemma nånstans. Ute i samhället blir det lite ”vi mot er”, ni svenskfödda. Men även hemma blir det konflikter eftersom barnen anammar det svenska och kommer in i samhället på ett sätt som är främmande för föräldrarna. I den klyftan föds frustration. Det är där oron skapas, utanförskapet och på sina håll våldet. Kristianstadsbladet, 19 oktober 2009.


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above