Page 69

ABK_JUBILEUMSBOK

Livet efter sextio    Ska vi sammanfatta de sextio åren skulle det kunna ske med ordet ”anpassning”. ABK och den allmännyttiga idén har i varje tid lyckats anpassa sig till en föränderlig omvärld. Ibland har omställningen gått trögt, men det har alltid funnits en kraft och vilja att gå vidare, att utveckla och förbättra. Kraften kommer från idén. Det är en styrka att inte bara ha en affärsidé utan en idé som går ut på att ge människor ett bra liv.   Under åren har ABK:s arbete långsamt skiftat karaktär. Från ett klart fokus på byggandet till ett växande engagemang för människors villkor i boendemiljön. ABK kommer alltid att ta ett stort samhällsansvar och ha ett starkt engagemang för bostadssociala frågor. Därmed kommer företaget även i fortsättningen att då och då gå bortom sin roll som bostadsbyggare, förvaltare och hyresvärd.   Men handen på hjärtat – finns det någon annan som kan göra det ABK gör? 69 abk:s jubileumsbok


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above