Page 66

ABK_JUBILEUMSBOK

sidan Helge å. När ABK tog över fastigheterna var de i mer eller mindre fallfärdigt skick. Innan arbetet kunde påbörjas fick de PCB-saneras. Än en gång gjorde byggslarvet från 1960- och 70-talen sig påmint.   När renoveringen var klar, blev husen exempel på hur man med hög ambitionsnivå kunde omdana fallfärdiga fastigheter till några av Kristianstads mest eftertraktade bostäder.   Stadsarkitektkontoret gav grönt ljus för byggandet av tre punkthus strax intill Finlandshusen precis söder om Tivoliparken. I planen hoppades man kunna påbörja bygget under jubileumsåret 2010.   Samtidigt fanns ett stort behov av lägenheter anpassade för de svagaste grupperna på bostadsmarknaden: unga vuxna, studerande och äldre. Ett stort antal lägenheter i beståndet märktes ut som seniorbostäder därför att de hade extra god tillgänglighet. Men även speciella äldrebostäder byggdes, bland annat på Sommarro och Österäng. Ett trettiotal ungdomslägenheter med ovanlig och kreativ planlösning färdigställdes på det gamla lasarettsområdet Östermalms Park. Och högskolans studenter kunde inför varje terminsstart lugnt räkna med att hitta någonstans att abk:s jubileumsbok 66 bo – antingen på korridor, i studentrum eller i vanliga lägenheter. Kommunens bostadsgaranti gav Kristianstad en konkurrensfördel mot andra högskolor i regionen, tyckte studentkårens bostadssamordnare: – I Malmö och Lund är bostadssituationen svår. Ska man läsa till exempel till lärare väljer man kanske hellre Kristianstad där man är garanterad en bostad, säger Fredrik Persson. Kristianstadsbladet, 24 augusti 2006. DET SISTA ÅRTIONDET i ABK:s hittills sextioåriga historia blev händelserikt och innebar många förändringar. Det man bäst kommer att minnas i framtiden är kanske den snabba teknikutvecklingen. Under decenniet utvecklades ABK:s webbsidor från vad man skulle kunna kalla ”digitalt distribuerat informationsmaterial” till ett smidigt verktyg för tvåvägskommunikation med hyresgästerna. Med teknikens hjälp kunde servicen i den viktiga lägenhetskön både förbättras och förenklas. Andra exempel är den snabba bredbandsutbyggnaden och ett växande utbud av TV-kanaler.


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above