Page 64

ABK_JUBILEUMSBOK

utbyggnad av kollektivtrafiken hade fått Skånes invånare att acceptera längre pendlingsavstånd. Allt fler bodde i en kommun och arbetade i en annan.   Under temat Vattennära boende skissade ABK på nya attraktiva bostadskvarter på östra Långebro som trots närheten till stadskärnan hittills hade dominerats av industritomter.   Det blev, precis som ABK hade hoppats, debatt kring förslaget. Mycket handlade om närheten till det känsliga Vattenriket. Tanken var att använda naturområdet som en tillgång för omkringliggande bostadsbebyggelse, men utan att inkräkta på det. En balansgång som skulle kunna ge staden en unik boendemiljö. – Det är viktigt för Kristianstads utveckling att folk flyttar hit, men då måste vi också använda de möjligheter vi har till lägenheter i vattennära läge. Se på Malmö, Helsingborg och nu Halmstad, säger Leif Persson. Kristianstadsbladet, 2 juli 2008. abk:s jubileumsbok 64 Kvarteret Finland var länge synonymt med gråa och fallfärdiga 60- talsbyggnader. Efter den stora ombyggnationen 2008 blev Finlandshusen några av Kristianstads mest attraktiva och moderna bostadshus, med lockande närhet till Tivoliparken och centrum samt med hänförande utsikt över Helge å. Ett annat argument för Vattennära boende var problemen med ökade byggkostnader som funnits alltsedan 1990- talet. Hyran i nyproducerade lägenheter blev så hög att devisen Bostäder för alla inte längre gällde nyproduktion. Istället började ABK skissa på bostadsmiljöer för köpstarka grupper som kunde tänkas betala mer för en påkostad boendemiljö. Man räknade sedan med att principen om ”flyttkedjor” skulle se till så att slutligen även de som sökte boende med låg hyra, skulle få nytta av satsningen.   Marknadsföringen av Kristianstad som boendeort skedde också under BoDagarna, en gemensam satsning från sju kommuner i Skåne Nordost. ABK ordnade lägenhetsvisningar där medverkande hyresgäster under en helg öppnade dörren för en ström av nyfikna besökare. SOM ETT FÖRSTA steg i riktning mot ny bebyggelse på Långebro skulle man kunna se renoveringen av de två Finlandshusen, vilka ligger som höga vakttorn där centrala staden övergår i Långebro och Vilan på andra


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above