Page 62

ABK_JUBILEUMSBOK

på att det förlorade förtroendet och anseendet hade återupprättats.    När det gällde utförsäljningen startade en intensiv debatt om huruvida beslutet var rätt eller fel. Alla verkade ha en åsikt. Den politiska ledningen argumenterade bland annat för att en utförsäljning skulle motverka segregation. Motståndarna kom fram till motsatsen – att ombildningar förmodligen skulle öka segregationen.   I linje med ägarens önskemål skickade ABK 2008 ut en förfrågan till de boende i Riksens Ständer – ett nybyggt bostadsområde i centrala staden. Bland de 220 lägenhetsinnehavarna fanns ett intresse för ombildning, men det var inte tillräckligt stort. Bara 20 procent kunde tänka sig att köpa sin lägenhet. Alltså långt från de 67 procent som lagen krävde.   I kvarteret Hunden på Östermalm var intresset desto större. Här bodde man i ett av stadens mest praktfulla och åtråvärda fastigheter. Hyresgästerna bildade en bostadsrättsförening med 37 lägenheter varpå ABK fastställde en köpesumma. abk:s jubileumsbok 62 Efter ett ägardirektiv 2008 erbjöds ABK:s hyresgäster att ombilda sin lägenhet till bostadsrätt. Intresset var mycket lågt, utom i fastigheten Hunden 10 i centrala Kristianstad där förhandlingar kring ombildning påbörjades under 2009. DISKUSSIONERNA OM UTFÖRSÄLJNING ledde också till nytänkande hos ABK. Det gällde att anpassa sig till omständigheterna. Satsningen på det personliga boendet inleddes.   Som en markering ändrade företaget sin slogan från Bostäder för alla till Bostäder för dig. Man ville visa att även hyreslägenheten gick att anpassa efter individuella önskemål. Det gick att sätta sin personliga prägel på boendet, bland annat genom tillval. ABK försökte öka sin servicegrad över hela linjen. Lite påminner det om marknadsanpassningen under 1980-talet med skillnaden att man då betraktade hyreskollektivet som just ett kollektiv. Nu behövdes ett annat synsätt.   Alla anställda uppmanades att fråga sig själva hur rutiner och åtgärder skulle kunna förbättras. Förändringsarbetet sammanfattades i tre vägledande ord: trygghet, valfrihet och respekt. MED 80 PROCENT av kommunens hyreslägenheter i sitt bestånd var det naturligt för ABK att medverka i utvecklingen av Kristianstad som attraktiv boendeort. En stark


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above