Page 5

ABK_JUBILEUMSBOK

Ordet slum användes ofta för att beskriva de slitna och ibland fallfärdiga bostäder som fanns i centrala Kristianstad. Här en gårdsmiljö från början av 1950-talet. Lika aktuell nu som då    Idén bakom allmännyttiga bostadsbolag är egentligen mycket äldre än sextio år. Men här i Kristianstad slog tanken rot först 1950. Då bestämdes att stadens invånare, genom ett kommunägt bolag, själva skulle bygga och äga sina hyresbostäder. I och med det tog Kristianstad ett stort steg i riktning mot välfärdssamhället. Det samhälle vi idag upplever som självklart.   Trots att ABK bara är ett bland många kommunala bostadsbolag, är vår historia unik och väl värd att berätta. Det som förvånar mest är kanske den allra första tiden. En i flera avseenden modern tid, med lagstadgad semester, allmän sjukförsäkring och bostadsbidrag. Men som vi strax ska se, utan kraft att ge invånarna anständiga bostäder. Så här i efterhand verkar det märkligt, och det tyckte nog många redan på den tiden. Ändå hände inget radikalt förrän det nya bostadsbolaget hade bildats.   Denna historiebok (som samtidigt är vår jubileumsbok!) har vi gjort för att berätta vår historia, men också för att påminna om idén bakom ABK.   Den är mer aktuell än någonsin. 5 abk:s jubileumsbok


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above