Page 49

ABK_JUBILEUMSBOK

Trycket på förvaltningen ökar 49 abk:s jubileumsbok    När millenniumskiftet närmade sig hade slummen, som var anledningen till att ABK grundades, sedan länge försvunnit. Men den politik som framgångsrikt genomdrivit en allmänt hög bostadsstandard, var mindre framgångsrik när det gällde att fördela befolkningen geografiskt. I Kristianstad, liksom i hela Skåne, upplevde man en växande etnisk bostadssegregation. Den allt större skaran invandrare koncentrerades till vissa bostadsområden. I andra områden fanns nästan bara svenskfödda.   Denna slagsida skapade problem. Brist på integration ställde till svårigheter både för individ och samhälle. Enligt Region Skåne bodde 1998 bara 25 procent av Skånes befolkning i integrerade grannskap. Resten levde på platser som hade övervikt av antingen svenskar eller invandrare.   Hos ABK märkte man hur människor med samma etniska eller kulturella bakgrund, själva valde att bo nära varandra. Stora familjer kunde heller inte flytta in var som helst, eftersom det var ont om lägenheter med många rum. I BÖRJAN AV ABK:s verksamhet var det kommunen och sedan en speciell förmedlingscentral som fördelade lägenheter efter de sökandes livssituation. Först 1972 tog ABK själv hand om sin lägenhetskö. Då infördes systemet där kötid blev utslagsgivande. Systemet garanterade en blind rättvisa och alla kunde söka lediga bostäder oavsett var de låg. En tanke som helt följde allmännyttans idé.   Men vissa förutsättningar gick inte att ändra. I stora bostadsområden som Gamlegården och Österäng fanns en koncentration av sociala problem. ABK började satsa resurser för att öka livskvalité och trivsel – till exempel skapa utrymme för möten. Det växte fram en rad projekt som skulle påverka området i positiv riktning. Bland


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above