Page 43

ABK_JUBILEUMSBOK

43 abk:s jubileumsbok bygga om två trerummare till en fyra och en tvåa, eller att dela en trerummare så att olika personer kunde flytta in i var sitt rum och tillsammans dela på kök, bad och wc. Flexibilitet och kundanpassning var honnörsord. I en tidningsartikel säger ABK:s VD: – Vi har helt enkelt inte råd att inte lämna ordentlig service. Vår produkt är svårsåld idag, säger Tore Nyquist. Omärkt tidningsklipp. Man lyckades bryta trenden och samtliga vakanta lägenheter på Gamlegården blev uthyrda under 1984. Ekonomiskt betydde hyresintäkterna från de fyllda lägenheterna nästan fyra miljoner kronor per år.   Att kommunala bostadsbolag gjorde reklamkampanjer var ovanligt och ABK blev uppmärksammat både av andra bostadsbolag och av media. Marknadsföreningen i Kristianstad belönade den framgångsrika kampanjen med utmärkelsen Guldäpplet.   Minskningen av antalet tomma lägenheter kunde också förklaras med att det lättat på arbetsmarknaden. Under senare halvåret av 1984 redovisade så gott som samtliga län ett minskat antal outhyrda lägenheter. NU HADE ALLMÄNNYTTAN fått upp ögonen för att olika människor och hushåll också har olika behov. Så länge hyresgästerna stod i kö för nya bostäder hade man inte behövt fråga folk hur de vill bo. Först när behovet var mättat väcktes tankar på hyresgästinflytande över boendemiljö och service. Det var under 1980-talet som dessa förvaltningsfrågor fick sitt genombrott.   Som ett led i förbättringarna ville ledningen för ABK decentralisera kontakten med hyresgästerna. Boservice delades 1983 upp på tre kontor med var sin områdesförvaltare. Kontoren fanns på Lyckans Höjd, Gamlegården och Österäng. Ansvaret för fastigheterna i kommunens mindre orter fördelades på de tre kontoren.   ABK och Hyresgästföreningen träffade avtal om boinflytandeprogram som skulle öka hyresgästernas möjlighet att påverka boendet. Avtalet ledde till samråd kring marknadsföring, miljöförbättringar och utökad boservice. Det fanns också avtal om fritidsverksamhet med studier, bordtennis, filmvisning för barn, tipspromenader, fotbollsturneringar och områdesfester. Till och med ombyggnaden av kvartersgårdarna på Gamlegården i mitten av 1980-talet planerades i samråd med hyresgästerna.   Marknadsanpassningen gjorde allmännyttan effektivare samtidigt som bostadsbolag och hyresgäster fördes närmare varandra. Man började jobba gemensamt för att hitta vägar till bättre boendemiljö.


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above