Page 41

ABK_JUBILEUMSBOK

Kampen mot outhyrda lägenheter 41 abk:s jubileumsbok    Sextiotalets optimism fick sitt slut i sjuttiotalets industrinedläggningar och oljekris. Den så kallade strukturkrisen påverkade bostadsmarknaden och drabbade även allmännyttan. Miljonprogrammets intensiva byggande hade gett ett överskott på bostäder. När tendensen till minskad efterfrågan blev tydlig, avtog bostadsproduktionen och miljonprogrammet stannade upp.   Allmännyttans bostadsföretag hade varit uppbyggda kring bostadsproduktion och hamnade nu i kris. När folk inte längre stod i kö till lägenheterna kom hela verksamheten i gungning. Det fanns ingen kapitalreserv för hyresförluster. Att gå från en byggande organisation till en förvaltande, blev för många kommunala bostadsbolag en stor och smärtsam omställning. 1981 BÖRJADE ANTALET outhyrda lägenheter i Kristianstad att stiga. Trenden höll i sig och juli 1983 stod 238 av AB Kristianstadsbyggens 6 000 lägenheter outhyrda. Nästan samtliga fanns på Gamlegården. Under de drygt tjugo år som gått sedan Gamlegården ritades hade kärnfamiljen krympt. Över hälften av lägenheterna på Gamlegården bestod av treor som inte längre var lika efterfrågade. En annan orsak till överskottet var konkurrensen från egnahemsbyggandet. Under ledning av nyanställde VD:n Tore Nyquist inleddes det man kallade ”kampen mot outhyrda lägenheter”. Enkäter skickades både till hyresgäster som flyttat från Gamlegården och till dem som bodde kvar på området. Med resultatet som grund beslutades att gårdsmiljön skulle förbättras, att tvättstugorna skulle bli bättre, att det skulle öppnas en ny områdesexpedition och att samtliga hushåll skulle ges möjlighet att se rysk TV. Det sistnämnda kan idag te sig lite märkligt men genom att kabeltevenätet var utbyggt på Gamlegården gavs möjligheten – och det skulle utnyttjas.   För att vända trenden på Gamlegården genomförde AB Kristianstadsbyggen för första gången en stor marknadsföringskampanj. Målsättningen var att genom attitydförändring fylla de tomma lägenheterna. Man ville förmå människor att besöka Gamlegården och själva upptäcka lägenheterna och bostadsmiljön. Tillsammans med ett möbelföretag möblerades fyra visningslägenheter. Annonser togs fram och en videofilm producerades. Lokalpressen skrev artiklar. En ny företagslogotyp formades kring bokstäverna ABK. Totalt kostade kampanjen 800 000 kronor.   I konceptet ingick att lägenheterna på Gamlegården kunde anpassas till kundens krav. Det var möjligt att


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above