Page 39

ABK_JUBILEUMSBOK

39 abk:s jubileumsbok Ganska snart kom de nybyggda bostadsområdena utanför stadskärnan att förknippas med sociala problem. Då visade tidningsartiklarna upp en annan bild: Österäng, Gamlegården och Charlottsborgs bostadsområden har två saker gemensamt. De domineras helt av flerfamiljshus och de utgör dessutom de bostadsområden i Kristianstad där de sociala problemen är som störst.   Till den slutsatsen har i varje fall kommunens socialchef, Rut Nordén, kommit. En utredning som gjorts av skolkontoret visar också att det inom de här tre områdena finns den största inflyttningsstatistiken, det högsta antalet ensamstående föräldrar och de flesta invandrarna. Kristianstadsbladet, 14 april 1978. Österäng blev inte så stort som planerat. Tre punkthus byggdes aldrig. Som en följd av den ökade efterfrågan på egna hem satsade AB Kristianstadsbyggen istället på låga kedjehjus, bland annat i kvarteret Karlfeldt strax intill Österängsområdet. SMÅHUSBYGGANDET VAR INGET nytt för AB Kristianstadsbyggen. Redan 1959 hade man övertagit ett antal så kallade barnrikehus från början av 1940-talet belägna i kvarteret Resedan i stadsdelen Egna Hem. Under 1964 revs de nedslitna fastigheterna och istället byggdes tjugo nya kedjehus.   Den första tätorten utanför Kristianstad som fick småhus byggda av AB Kristianstadsbyggen var Öllsjö. Här byggdes 1970–1973 155 hus vilka såldes till låga priser på den i övrigt så upptrissade villamarknaden. Vågen av egnahems- och småhusbyggande under 1970-talet påverkade AB Kristianstadsbyggen också att börja bygga marklägenheter, framförallt i Åhus och Hammar.   Kommunsammanslagningarna gav AB Kristianstadsbyggen ett stort geografiskt ansvarsområde. Genom fusioner och samgåenden förvärvade man lokala byggföretag och deras bostadsbestånd, till exempel Åhusbostäder, Åhushem, Araslövsbostäder, Tollarpsbyggen och Degebergahem.   Det intensiva bostadsbyggandet under miljonprogrammets dagar bidrog till att Sverige kunde utvecklas till en välfärdsstat. Men samtidigt blev flera av de nya områdena grogrund för boendeproblem som inte hade med lägenhetsstandard eller bekvämlighet att göra. Det var en social oro som uppstod i en tid av stora förändringar. AB Kristianstadsbyggens VD Erik Näckmark styrde om produktionen från flerfamiljshus till småhus och marklägenheter.


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above