Page 37

ABK_JUBILEUMSBOK

37 abk:s jubileumsbok ökade arbetskraftsinvandringen och 1975 bodde nästan 1 400 invandrare i centralorten. De flesta kom från Grekland, Jugoslavien och Finland.   Den stora satsningen på Gamlegården räckte inte för att mätta kommunens behov av bostäder. Redan under invigningen av Gamlegården kunde besökarna studera en utställning som visade AB Kristianstadsbyggens nästa stora bostadsprojekt som man kallade Österängsgården. NÄR STADSPLANEN FÖR Gamlegårdsområdet togs fram 1963 ville bostadsstyrelsen att man vid byggandet av nästa större bostadsområde skulle eftersträva en placering närmare stadskärnan. Även om Härlövs ängar var på tal blev slutligen Österäng platsen för det nya bostadsområdet. Teknikerna avrådde på grund av markförhållandena. Området ligger mer än två meter under havsytan och utgjorde före torrläggningen på 1860-talet en del av Nosabysjön. Även flera ledamöter i fullmäktige reserverade sig mot beslutet.   Dåvarande stadsarkitekt Robert Larsson argumenterade för Österängsalternativet. Han pekade på närheten till landstingets nya sjukvårdsanläggningar (centralsjukhuset) ”vilkas anställda på bekvämt avstånd från sin arbetsplats bör kunna bo i Österängsområdet”.   AB Kristianstadsbyggen började bygga bostadsområdet Österäng men snart minskade efterfrågan på hyreslägenheter och då bromsades utbyggnadstakten. År 1975 var knappt hälften av de planerade lägenheterna färdiga. Men centrumanläggningen stod klar att invigas och eftersom det var företagets tjugofemte verksamhetsår slogs festligheterna ihop. I sitt invigningstal kallade landshövding Bengt Petri Österäng för ett ”framåtsyftande experiment”.   Servicecentret försågs med livsmedelshall, gatugrill med cafeteria, sparbank, tvättinlämning, herr- och damfrisör, låg- och mellanstadieskola, fritidsgård, idrottsgård, bibliotek, barnstuga samt en kyrka med samlingslokaler.   I en artikel samma dag som invigningen skedde, skriver Kristianstadsbladet: ”Det är en hel stadsdel som växer fram: ännu så länge förefaller den kal, men en ny stadsdel skall bedömas först efter några år, då vegetationen, buskar och träd, hunnit växa till sig.”


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above