Page 32

ABK_JUBILEUMSBOK

Det stora experimentet    Folkomflyttningen från landsbygd till stad fortsatte och bidrog till att bostadsbristen höll i sig in på 1960- talet. Optimismen var det dock inget fel på. 1962 hade Kristianstad 26 000 invånare och man förväntade sig både industriell expansion och ökad inflyttning: Den inför den vidgade Europamarknaden pågående industrikoncentrationen söderut och den allt svårare trängseln på Skånes västsida måste ge Östskåne en jättechans, anser lokaliseringsexperterna. Här finns nämligen inte blott gott om tomtmark utan här finns också något för industrin så lockande som en stor arbetskraftsreserv. För Nordöstskånes centralort Kristianstad bedömes framtidsmöjligheterna särskilt optimistiskt, och stadens fäder har nyligen beslutat starta en stort upplagd reklamkampanj och PR-verksamhet som skall göra staden och dess möjligheter kända landet över. Sydsvenska Dagbladet, 12 april 1962. Med Örestad som förebild myntades begreppet Hanöstad där Kristianstad sågs som centralort för nordöstra delen av Skåne.   Industrisatsningen ledde till att företag som LM Ericsson och Rosendahls etablerade sig i Kristianstad. Tanken väcktes att man skulle bygga bostäder åt dem abk:s jubileumsbok 32 som arbetade på industriområdet, och Näsby kom på förslag. Bostäderna skulle hamna långt från stadskärnan och därför ansåg man att bostadsområdet måste göras stort, med många bostäder så att det kunde bära ett eget utbud av service och butiker.   Den 22 november 1963 skakades världen av mordet på president John F Kennedy. Här hemma fick AB Kristianstadsbyggen klartecken att börja bygga de första sexvåningshusen längs Näsbychaussén i det som sedan skulle bli Gamlegårdsområdet. Bara några dagar efter de svarta rubrikerna intervjuade lokaltidningen AB Kristianstadsbyggens VD Erik Näckmark. Han ansåg att arbetet snarast behövde komma igång. En orsak till brådskan handlade inte om behoven hos de tilltänkta hyresgästerna utan om bristen på byggarbetare: Direktör Näckmark understryker också det önskvärda i att vi här i Kristianstad och bygden omkring kan hålla hög och jämn sysselsättning för byggnadsarbetarna, så att dessa inte behöver se sig om efter arbete på andra håll. Nu är det ju en hel del som gett sig iväg, och det är ovisst om de återkommer. Vi har inte råd att förlora byggnadsarbetare, för här behöver vi hålla hög byggnadsproduktion. Kristianstadsbladet, 28 november 1963.


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above