Page 2

ABK_JUBILEUMSBOK

omslagsbild Moderna hus var ofta liktydigt med höga hus i efterkrigstidens Sverige. Midsommarfirande på Lyckans Höjd 1958. grafisk form & produktion sparr & co text olaf johansson bild abk / fredrik persson / regionmuseet / polyfotoarkivet tryck holmbergs papper inlaga multidesign smooth white 170g. omslag galleri art silk 300 g 2:a reviderade upplagan, december 2010 isbn 978-91-633-7910-9 abk:s jubileumsbok 2


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above