Page 14

ABK_JUBILEUMSBOK

Bild ovan och till höger: För att underlätta administrationen av alla bostadsansökningar, öppnades på Lasarettsboulevarden 9A i mitten av 1950-talet en “anmälningscentral” vilken i princip fungerade som kommunal bostadsförmedling. För att undvika det man kallade ”okynnesanmälningar” hade man en anmälningsavgift på 5 kronor. Verksamheten finansierades genom att den som fick en bostad genom förmedlingens försorg fick betala en viss procent av första årets hyra till centralen. Centralen hade inledningsvis bara öppet kvällstid och första föreståndare var Nils Oddmark. Bilderna togs premiärdagen den 10 januari 1956. abk:s jubileumsbok 14


ABK_JUBILEUMSBOK
To see the actual publication please follow the link above